μνήσεαι

μνήσεαι
μιμνήσκω
remind
aor subj mid 2nd sg (epic)
μιμνήσκω
remind
fut ind mid 2nd sg (epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”